EĞİTİMGENÇLİKYÜKSEK ÖĞRETİM

YÖK Denklik ve Tanıma Yönetmeliği Üzerine_Studyzone.com.tr_ Erişim: 03 Ağustos 2022

YÖK Denklik Yönetmeliği

Studyzone.com.tr

Erişim: 03 Ağustos 2022

https://studyzone.com.tr/yurtdisinda-universite/yok-denklik-yonetmeligi/

 

YÖK’ten duyurulan 15 Ocak 2016 ve 1 Temmuz 2016 tarihli yeni kararlar neticesinde; eğer yurtdışında eğitim almak istiyorsanız ve aldığınız eğitimin karşılığında Türkiye’ye geldiğinizde denklik işlemlerine başlamak istiyorsanız, eğitiminize başladığınız yıl yapılacak olan üniversite giriş sınavlarından belli oranlarda başarılı olma şartı getirilmiştir.

  1. Dünyada en iyi ilk 1000 üniversitede eğitim alacaklar için:

Yurtdışında eğitime başladığınız yıl, İlk 1000 Üniversite Sıralamasında bulunan üniversitelerden bir tanesinde okuyacaksanız, Türkiye’de üniversiteye giriş sınav başarı şartı aranmamaktadır. Böylece eğitiminiz bittiğinde Türkiye’de denklik işlemlerine başlayabilirsiniz. Yalnız, gidilecek okulun aşağıdaki 5 listeden herhangi bir tanesinde bulunması gerekmektedir. YÖK’ün dikkat ettiği ilk 1000 üniversite sıralaması listeleri şunlardır:

  1. Dünyada ilk 1000 dışında bir üniversitede eğitim alacaklar için:

Yurtdışında eğitime başladığınız yıl eğer yukarıdaki sıralamalara göre ilk 1000 dışındaki bir üniversitede eğitim alacaksanız o zaman aşağıdaki koşulları yerine getirmeniz gerekmektedir.

  • A. Tıp eğitimi alacaklar için denklik koşulu:

Tıp Eğitimine başlayacağınız ilk yıl ÖSYM tarafından yapılan sınavlar neticesinde kendi alanınızda ilk 40 bin öğrenci arasında olmanız gerekmektedir.

  • B. Hukuk okumak isteyen öğrenciler için denklik koşulu:

Yurtdışında hukuk okuyacak öğrencilerin o yıl ÖSYM tarafından yapılan sınavlar neticesinde kendi alanlarında ilk 150 bin öğrenci arasında olunması gerekmektedir.

  • C. Mimarlık okumak isteyen öğrenciler için denklik koşulu:

Yurtdışında mimarlık eğitimi almak isteyen öğrencilerin o yıl ÖSYM tarafından yapılan sınavlar neticesinde kendi alanlarında ilk 200 bin öğrenci arasında olması gerekmektedir.

  • D. Mühendislik alanlarında okumak isteyen öğrenciler için denklik koşulu:

Yurtdışında mühendislik eğitimi almak isteyen öğrencilerin o yıl ÖSYM tarafından yapılan sınavlar neticesinde kendi alanlarında ilk 240 bin öğrenci arasında olması gerekmektedir.

  • E. Tıp, Hukuk, Mimarlık, Mühendislik dışında eğitim almak isteyen öğrenciler için denklik koşulu:

Buradaki durum diğerlerine göre biraz daha farklıdır. Eğer öğrenci yukarıdaki alanların dışında bir eğitim alacaksa, o yıl yapılan üniversiteye giriş sınavlarında öğrencinin gitmek istediği bölüme Türkiye’de en son yerleşen öğrencinin puanına eşit veya daha fazla puan almış olması gerekmektedir. Burada istenilen şey, o öğrenci kazanmış olduğu üniversite sınav puanı ile istediği bölüme Türkiye’de giriş yapabilecek öğrenci olmasıdır.

İlk 1000 dışında kalan yurtdışındaki tanınan yüksek öğretim kurumlarında eğitim almak isteyenlerin üniversiteye giriş sınav puanlarına sahip olmadıkları durumlarda;

SAT 1 : En az 1000 puan

ACT : En az 21 puan

Abitur : En az 4 puan

Fransız Bakaloryası : Diploma notu en az 12

GCE A Level Sertifikası : En az 2 dersten

Uluslararası Bakalorya (International Baccalaureat IB) : En az 28

Avusturya Matura Diploması (Matura Reifezeugnis) : En çok 2

İtalya Maturita Diploması (Diploma di Maturita) : En az 70

olarak belirlenen muadil belgelerinden biri ile kayıt ve mezun olmaları halinde denklik başvurularının bireysel olarak değerlendirilmesine ve yukarıda belirtilen hususların, yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, her eğitim-öğretim yılı için geçerli olmasına karar verilmiştir.

Denklik ve Tanınma nedir? Denklik ve Tanınma ile ilgili yanlış bilinenler

Tanınma

Bir üniversitenin YÖK tarafından tanınıyor olması öğrencinin Türkiye’ye geldiğinde kesin olarak denklik alabileceği anlamına gelmemektedir. Tanınma; Gidilecek üniversitenin eğitim uygulamaları, alınan derslerin içeriklerinin Türkiye ile uyumluluğu, eğitimci kadrosu, eğitim verilen binaları, alt yapı şartları gibi durumları incelendiğinde üniversite vasfı taşıyıp taşımadığına karar verilir. Denklik alabilmeniz için öncelikle Yurtdışındaki üniversitenin tanınıyor olması gerekmektedir.

Gideceğiniz üniversitenin tanınıp tanınmadığını öğrenmek için YÖK’e dilekçe vermeniz gerekmektedir. Dilekçe için YÖK’ün internet sitesine girip detayları inceleyebilirsiniz ya da 444 8965 No’dan kendilerini arayıp bilgi alabilirsiniz.

Denklik

YÖK tarafından tanınan üniversitede almış olduğunuz eğitimdeki ders içeriklerinin Türkiye’deki aynı alanda verilen ders içeriklerinin birbirleri ile uyumluluğu denklik alınıp alınamayacağı ile ilgili durumu belirler.

YÖK’e yapılan başvuru neticesinde incelenen dersler eğer içerik olarak birebir uyumlu ise o zaman denkliğinizi direkt olarak alabilirsiniz. Fakat almış olduğunuz dersler buradaki bazı derslerin içeriğinden farklı ise o zaman bu uygun olmayan dersleri Türkiye’de bir üniversitede almanız gerekmekte ya da denklik sınavına girmeniz gerekebilmektedir. Denklik sınavında 100 üzerinden minimum 50 almanız neticesinde YÖK’ten denklik alabilirsiniz.

Denklik verilmeyecek durumlar

Yapılan inceleme sonucu denkliği talep edilen yüksek öğretim programının Türk yüksek öğretim programına eş değer görülmemesi halinde diploma denklik talebi, gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecek.

Diploması alınan programın Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı ve bağımsızlığı, milletin ve ülkenin bütünlüğü ve bölünmezliği aleyhinde unsurlar taşıması halinde alınan diplomalara denklik verilmeyecek.

Belgelerin asıl ve gerçeğe uygun olmadığı, üzerinde tahribat yapıldığı ve belgelerin kişiye ait olmadığı tespit edildiğinde denklik işlemi yapılmayacak ve bu kişiler hakkında yasal işlem yapılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılıkları’na suç duyurusunda bulunulacaktır.

Kaynak : YÖK Denklik Yönetmeliği

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir