DERLEDİKLERİMİZEKONOMİ-POLİTİKAHABERLERMÜHENDİSLER-MİMARLARTMMOB ÖrgütlülüğündenTMMOB'DEN HABERLER

Araştırma: İhtiyaç fazlası mühendis yetişiyor, mühendis işsizliği artıyor_ TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin anketi_ Haber Merkezi_ BirGün Gazetesi, 10 Ağustos 2021

Araştırma: İhtiyaç fazlası mühendis yetişiyor, mühendis işsizliği artıyor

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin anketi

BirGün Gazetesi, Haber Merkezi

BirGün Gazetesi, 10 Ağustos 2021

https://www.birgun.net/haber/arastirma-ihtiyac-fazlasi-muhendis-yetisiyor-muhendis-issizligi-artiyor-354686

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin anketi, mühendislerin yaşadığı sorunları gözler önüne serdi. Araştırmada 6 aydan daha uzun süre iş arayanların oranı yüzde 64,81 olarak belirtildi. “Yüksek miktarda gereksinim fazlası öğrenci var” diyenlerin oranı ise yüzde 72,90 oldu.

HABER MERKEZİ

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin anketinden çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Araştırmada ihtiyaç fazlası mühendislik kontenjanlarının sorun yarattığı belirtilirken, uzun süreli işsizliğe vurgu yapıldı.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, İstanbul’da Yaşayan Mühendisler Araştırması’nın sonuçlarını yayımladı.

Araştırmanın, İstanbul’da yaşayan mühendis, mühendislik öğrencisi, emekli ve iş arayan mühendislerin iş, yaşam ve eğitim şartlarını incelemek, pandemi dolayısıyla yaşadıkları zorlukları belirlemek amacıyla yapıldığı bildirildi.

Araştırmaya 882 kişi katıldı. Bunların 571’i faal mühendis, 58’i mühendislik öğrencisi, 108’i iş arayan, 145’i ise emekli mühendis oldu.

PANDEMİ DÖNEMİNDE ÇALIŞMA DÜZENİ

Araştırmada faal mühendislere pandemi döneminde çalışma düzeninin nasıl olduğu soruldu.

“Tam süreli olarak işyerinden çalışıyorum” diyenlerin oranı yüzde 50,44 olurken, “Yarı süreli uzaktan yarı süreli işyerinden çalışıyorum” diyenlerin oranı yüzde 21,19 olarak bildirildi.

“Sadece gerekli olduğunda işyerine gidiyorum” diyenlerin oranı yüzde 17,51 iken, “Tamamen uzaktan çalışma sürecine geçtim” diyenlerin oranu yüzde 10,86 oldu.

“Çalışma düzeninizin iş hayatınızdaki verimliliğinize etkisi nasıl oldu?” sorusuna ise katılımcıların yanıtı şöyle oldu:

>> Verimimde değişim olmadı – Yüzde 47

>> Verimim orta düzeyde düştü – Yüzde 22,77

>> Verimim orta düzeyde arttı – Yüzde 15,41

>> Verimim yüksek düzeyde arttı – Yüzde 8,23

>> Verimim yüksek düzeyde düştü – Yüzde 6,13

PANDEMİ VE GELİR DEĞİŞİMİ

Katılımcılara sorulan “Pandemi döneminde gelirinizde nasıl bir değişim oldu?” sorusuna ise yüzde 49,74 “Değişmedi” yanıtını verdi.

“%21 ve üzeri azaldı” diyenler yüzde 12,96, “%11- %20 arası arttı” diyenler yüzde 9,28, “%11- %20 arası azaldı” diyenler yüzde 8,76, “%1-%10 arası azaldı” diyenler yüzde 7,36, “%21 ve üzeri arttı” diyenler yüzde 6,30, “%1-%10 arası arttı” diyenler ise yüzde 5,60 oldu.

Araştırmada yapılan değerlendirmede, “Yaş gruplarına göre pandemi döneminde gelir artış veya azalışı incelendiğinde tüm yaş gruplarında katılımcıların yaklaşık %50’si gelirlerinde bir değişim olmadığını belirtirken 50 yaş üstü katılımcılarda ciddi anlamda gelir azalmaları görülmektedir. 51-64 yaş aralığında %50 gelirde bir değişim olmadığını belirtirken %38,75′ gelirinde düşüş yaşadığını belirtmiştir. 65+ yaş katılımcılarda ise pandemi döneminde gelirde değişim olmama oranı %52,17 olmakla birlikte gelirinde düşüş yaşadığını belirtenlerin oranı %43,47” ifadeleri kullanıldı.

3 AYDAN UZUN SÜRE İŞ ARAYAN KADINLARIN ORANI ERKEKLERDEN FAZLA

Araştırmada mühendislere “Ne kadar süredir iş arıyorsunuz?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 21,30’u “25 ay ve üstü”, yüzde 21,30’u “0-3 ay”, yüzde 18,52’si “7-12 ay”, yüzde 17,59’u “13-18 ay”, yüzde 13,89’u “4-6 ay”, yüzde 7,41’i “19-24 ay” cevabını verdi.

Yapılan değerlendirmede, “İş arama süresi cinsiyete göre incelendiğinde 3 aydan daha uzun süre iş arayan kadınların oranı iş arayan erkeklere göre daha fazladır. İş arayanların yaş dağılımına bakıldığında 23-30 yaş aralığının oranı %46,30 olarak belirlenirken, 31-50 yaş aralığının oranı ise %40,74 olarak belirlenmiştir. 6 aydan daha uzun süre iş arayanların oranı %64,81’dir” denildi.

“Pandeminin iş arama sürecinize etkisi nasıl oldu?” sorusuna ise yüzde 66,67 “İş arama sürecim ciddi anlamda kötüleşti” yanıtını verdi. “İş arama sürecim kısmen kötüleşti” diyenlerin oranı yüzde 22,22, “Herhangi bir farkı olduğunu düşünmüyorum” diyenlerin oranı ise yüzde 11,11 oldu.

“YÜKSEK MİKTARDA GEREKSİNİM FAZLASI ÖĞRENCİ VAR”

Katılımcılara sorulan “Üniversitelerde eğitim alan mühendislik öğrencilerinin sayısı hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna “Yüksek miktarda gereksinim fazlası öğrenci var” diyenlerin oranı yüzde 72,90 oldu.

“Orta miktarda gereksinim fazlası öğrenci var” diyenlerin oranı yüzde 19,95, “Tam olarak gereksinimi karşılayacak kadar öğrenci var” diyenlerin oranı 3,29, “Orta miktarda daha fazla öğrenci ihtiyacı var” diyenlerin oranı 2,49, “Yüksek miktarda daha fazla öğrenci ihtiyacı var” yüzde 1,36 oldu.

ARAŞTIRMADA ÖNE ÇIKAN PROBLEMLER

Araştırmada öne çıkan problemler şöyle sıralandı:

>> Enflasyona karşı eriyen ücretler

>> Mesleki gelişimin yetersiz olması

– İhtiyaç fazlası mühendislik kontenjanları

– Yetersiz ve kalitesiz mühendislik eğitimi

>> Pandemi sürecinde pratik becerileri geliştirememe

– Tecrübe ve yetkinlikleri aktarmada uygun ortamı bulamama

>> Uzun süreli işsizlik

– Pandeminin iş dünyası ve ekonomiye etkisi

>> Azalan mühendislik mesleği değeri

>> Ülke veya şehir değiştirme isteği

>> Sivil toplum yapısı ve örgütlenmenin yetersizliği

ODANIN ÖNERİLERİ VE ÇALIŞMALARI

Araştırmada Odanın önerisi ve çalışmaları hakkında şu bilgilere yer verildi

 • TMMOB tarafından asgari ücret uygulaması
 • SGK ile yeniden protokol anlaşması
 • Etkin denetim sağlanması
 • Mesleki eğitimler, sertifika programları, çevrimiçi eğitimler
 • Oda mesleki yayınlarının nitelikli hale getirilmesi
 • Kontenjanların Odaların görüşleri alınarak ve planlama yapılarak belirlenmesi
 • Mühendislik bölümlerinin MÜDEK tarafından akredite edilmesi
 • Bilim ve Teknoloji Hangarı Projesi, Staj projeleri
 • Makina Danışma, Bilim ve Teknoloji Hangarı Projesi
 • İş&Mühendis
 • Sanayi yatırımlarının artırılması
 • Hangar, Makina 1e1, Dijital iş ağı geliştirme etkinlikleri
 • Meslek Odalarına üye olma
 • Odalarda mesleki çalışmalara katılma
 • Ülkedeki ekonomik, siyasi ve sosyal yaşam şartlarının iyileştirilmes
 • Üye dayanışması ve birlikteliğin güçlendirilmesi

“MESLEKTAŞLAR HİÇ OLMADIĞI KADAR SIMSIKI KENETLENMELİ”

Araştırmada, Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı İbrahim M. Tataroğlu’nun görüşlerine de yer verildi.

“Görev sürecimiz boyunca, bahsettiğimiz bu gelişim yolculuğunda tüm meslektaşlarımızla el ele, omuz omuza vererek Mühendisin Gücü Geleceğin Gücü söylemimiz ile mesleğimizin her daim en ileriye taşınması için var gücümüzle çalışıyoruz” diyen Tataroğlu, şunları söyledi:

“Mühendislerin, üreten ve sanayileşen bir ülkeye katkı sağlayacak kişiler olduğunun bilincindeyiz. Çalışmalarımızı, üyelerimizin mühendislik eğitiminden itibaren emeklilik sonrasına kadar en iyi yararlanabilecekleri şekilde devam ettiriyoruz. Sürdürülebilir mesleki gelişim düşüncemiz ile attığımız her adımda gelecek yıllardaki gücün de temellerini atıyoruz. Bu bağlamda, her segmentteki meslektaşlarımızın durumunu devamlı analiz ediyor, ihtiyaçlarını dinliyor ve buna göre hareket ediyoruz. Nisan 2021 tarihinde başlatmış olduğumuz İstanbul’da Yaşayan Mühendisler Araştırması ise İstanbul’da yaşayan meslektaşlarımızın pandemi ile daha da artan sorunlarını gün yüzüne çıkarmak ve bu sorunlara çözüm yolları geliştirmek adına çok değerli bir çalışma olmuştur. Tüm sonuçlar gösteriyor ki, bütün meslektaşlarımız ile daha önce hiç olmadığı kadar sımsıkı kenetlenmeli ve mesleğimizin geleceğine birlikte ışık tutmalıyız. Değerli meslektaşlarımıza buradan tekrar iletmemiz gerekirse bizler her günümüzde, her anımızda bu bilinç ile hareket etmeye devam edeceğiz. Çünkü, Mühendisin Gücü Geleceğin Gücü olacaktır.”

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin araştırmasına ulaşmak için tıklayın

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir