TÜBİTAK Ulusal Hedeflere Odaklanacak_ 02 Temmuz 2018

TÜBİTAK Ulusal Hedeflere Odaklanacak

02 Temmuz 2018

https://www.tubitak.gov.tr/tr/haber/tubitak-ulusal-hedeflere-odaklanacak

 

Üniversite Rektörleri, Rektör Yardımcıları ile Üniversite ve Teknopark Teknoloji Transfer Ofis Yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen tanıtım programının açılış konuşmasını yapan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 2018 yılı ve sonrası için TÜBİTAK’ın temel stratejisinin; araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ekosisteminde ulusal hedeflere odaklanmak olduğunu belirterek, bu noktada nitelikli bilgi ve nitelikli insan ihtiyacına vurgu yaptı.

Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK’ta düzenlenen, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde Yeni TÜBİTAK, Yeni Destek Programları ve Arayüz Kuruluşlar, Destek Programlarında Yenilikler Tanıtım Programı’nda yaptığı konuşmada yeni destek programlarını, sürecin ilgili paydaşlarından (bilim insanları, girişimciler, üniversite üst yönetimleri, sanayi Ar-Ge merkezleri yöneticileri ve teknopark yönetici şirketleri yöneticileri) gelen önerilere göre şekillendirmek istediklerini bildirdi. TÜBİTAK Başkanı, TÜBİTAK olarak bütün çalışmaları, bilim, teknoloji ve yenilik ekosisteminde gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Çalışmalarını “Bilim Merkezi Türkiye”, “Teknoloji Üssü Türkiye” ve “İleri Sanayi Ülkesi Türkiye” hedefleriyle sürdürdüklerini belirtirken, destek mekanizmalarını geliştirmeye yönelik çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

 

“TÜBİTAK Süreçleri Geliştirmeye Devam Edecek”

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, dünyadaki gelişme eğilimlerinden örnekler vererek, Türkiye’nin, Ar-Ge ve yenilik alanındaki temel problemlerine değindi. Bu noktada destek sistemlerinin daha çok girdi odaklı tasarlandığına ve çıktıların yeterince iyi ölçülmediğine dikkati çeken Prof. Dr. Mandal, şöyle devam etti: “Yüksek teknolojili ürünlerin prototipten üretime geçişine yönelik destekler yetersiz kalıyor. Desteklerde yeterince odaklanma sağlanamıyor. Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu, ticarileşme faaliyetleri oldukça zayıf kalıyor. Son kullanıcı, projelerde olmadığında ürün doğrulaması yapılamıyor, teknoloji tabanlı ürün pazarda yer bulamıyor. Yetkinlik ve insan kaynakları ihtiyaç analizleri yapılmıyor ya da düzenli aralıklarla tekrarlanmıyor.”

“Temel Strateji: Ulusal Hedeflere Odaklanmış Nitelikli Bilgi ve Nitelikli İnsan”

TÜBİTAK Başkanı, bu yıl ve sonrası için TÜBİTAK’ın temel stratejisinin, araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik ekosisteminde ulusal hedeflere odaklanma olduğunu, bu noktada nitelikli bilgi ve nitelikli insanın çok büyük önem arz ettiğini söyledi. Bu kapsamda bazı özel iyileştirme alanları belirlediklerini aktaran Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK olarak süreçleri geliştirmeyi devam ettireceklerini kaydetti. Prof. Dr. Hasan Mandal, Türkiye’nin, küresel rekabetçilik endeksi sıralamasında daha üst noktalara gelebilmesi için yüksek teknoloji odaklı çalışma ve uygulamalarına ağırlık verilmesi gerektiğini dile getirdi ve TÜBİTAK olarak yeni yakın dönemdeki aldıkları kararlar kapsamında yeni destek programları hakkında bilgi verdi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın ardından söz alan, ARDEB KAMAG Koordinatörü Mustafa Ay, “1004 Mükemmeliyet Merkezleri Destekleme Programı Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısı” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Mustafa Ay, 1004 Programı ile yükseköğretim kurumlarındaki araştırma altyapılarının, özel sektör Ar-Ge merkezleri ve kamu Ar-Ge birimleri ile iş birliği yaparak, geliştirdikleri ürün ve teknolojileri özel sektöre transfer edebilecekleri yüksek teknoloji programlarının oluşturulmasının amaçlandığını belirtti.

 

2244 Sanayi Doktora Programı’nın tanıtımını yapan BİDEB Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Nurper Güz, “Bu programın amacı; ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda sanayide ihtiyaç duyulan doktora derecesine sahip, nitelikli insan kaynağının üniversite sanayi iş birliği ile yetiştirilmesi, sanayide doktoralı araştırmacı istihdamının teşvik edilmesi ve üniversite araştırma alt yapısı ile sanayi iş birliğinin geliştirilmesidir” dedi. 2244 Sanayi Doktora Programı ile yurt içinde doktora eğitimi veren devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarının, 6550 kapsamında yeterlilik almış araştırma alt yapılarının, 5746 kapsamındaki Ar-Ge merkezi veya tasarım merkezine sahip şirketlerin ve 4691 sayılı kanun kapsamındaki teknoparklar bünyesinde Türkiye’de yerleşik sermaye şirketlerinin bu projede yer alabileceklerini belirtti.

 

TEYDEB TEMEG Grubu Koordinatörü Dr. Alp Eren Yurtseven, “1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programındaki Yenilikler” başlıklı konuşmasında Yeni TTO destek modelinin iki aşamalı olduğunu; Hedef Odaklı Büyüme Aşaması’nda sabit destek oranı (yüzde 60) yerine, performansa göre değişen (%40-%80) destek oranı getirildiğini; TTO’larla müzakere ve konsensüs ile hedeflerin belirlenmesi ve performansın bu hedefler ile izlenmesinin getirildiğini; sürdürülebilirliğin teşvik edilmesi amacı ile modül 3, 4 ve 5 odaklı ve ölçülebilir performans göstergesi ile hedef belirlenmesi/performans takibinin getirildiğini; performansı yüksek TTO’ların ödüllendirilmesinin, performansı düşük TTO’ların düzeltici/iyileştirici önlemler alması için teşvik edilmesinin öngörüldüğünü anlattı.

 

TEYDEB Girişimcilik Destekleme Koordinatörü Dr. Sinan Tandoğan, “2018 yılı BİGG 1. Aşama Uygulayıcı Kuruluş Toplantısı” başlıklı konuşmasında, ekosistem oluşturmanın önemine vurgu yaparak, her yıl artan bütçe ile 2019’da 65 milyon TL’lik ödemenin olacağını belirtti. Dr. Tandoğan, ayrıca her yıl belirli bir sayıda start-up’ı uluslararası düzeye çıkartmayı hedeflediklerini belirtti.

 

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ ın sunumu için tıklayınız.

ARDEB KAMAG Koordinatörü Mustafa Ay’ ın sunumu için tıklayınız.

BİDEB Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Nurper Güz’ ün sunumu için tıklayınız.

TEYDEB TEMEG Grubu Koordinatörü Dr. Alp Eren Yurtseven’ in sunumu için tıklayınız.

TEYDEB Girişimcilik Destekleme Koordinatörü Dr. Sinan Tandoğan’ ın sunumu için tıklayınız