Covid-19_ Prof. Dr. Bekir Kocazeybek Odatv’ye konuştu_ Halit Kakınç yazdı_ 20.04.2020 _ ODATV

Prof. Dr. Bekir Kocazeybek Odatv’ye konuştu kafalardaki tüm sorulara yanıt verdi

Halit Kakınç yazdı

20.04.2020 

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Öğretim Üyesi Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bekir S. KOCAZEYBEK ile birlikteyiz. Ülkemizin bu konudaki en önemli uzmanlarından biri Prof. Dr. Kocazeybek.

– Hocam şu salgın bilimi denilen şey nedir? Önce onu anlayalım

“Salgınlar Bilimi Epidemiyoloji (Epi=üzerinde, demos=halk, Logie=bilim) kendi içindeki dinamiği rasyonalitesi ve bilimsel algoritmaları ile halk sağlığı üzerinde ve salgın hastalıklardan korunma ya da salgın oluştuğunda çözüme dönük metodolojik modeller üzerinde uğraşır.

Bugün COVID-19 pandemik hastalığının kıskacından bir an önce kurtulmak için insanlık hem hastalığın etkeni SARS-CoV-2 virüsünün yaşamları yok eden tahribatını izlemekte hem de küresel vahşi kapitalizmin insan sağlığıyla ilgili acımasız ve hesapsız yatırımlarının bedelini ödemektedir!”

– Ne gibi…

“Pandemik hastalık – toplum sağlığı ekseninde bugün yaşanılan ve Dünya’yı kasıp kavuran, her gün sayısı artan yeni ölüm vakaları ve yeni COVID-19 vakaları karşısında bile halen pozitif bilim bugün küresel kapitalizmin (çok yoksul Afrika, Asya ve bazı Latin Amerika ülkelerini saymıyorum) sağlıkla ilgili politik (Trump’ın ve Boris Johnson’un salgını ilk günlerindeki sürü/toplum bağışıklığı tezleri), kutuplaştırıcı (Trump’ın, kendi eyaletleri ve WHO: Dünya Sağlık Örgütü ve Çin’le olan dalaşı ve ülkemizde siyasi iktidarın belediyelerin bağış toplamasına dönük yaklaşımı) insan odaklı olmayan, ticari kâra dayalı etik olmayan Tıp kültürü (ne yazık ki ülkemizin tıp adamı Dr. Öz’ün ABD’de COVID-19-okulların açılması ile ilgili ifadeleri) öğretileri ile çatışmaktadır.

Bu çatışmada dünü hiç anlamamış, bugün ise halen acı bedelleri ödüyor olsa da direten, hoyrat ve kaba bir anti-sosyal devlet bakış açısının yarını da kavrayamayacağı çok açıktır. Bugün bu yaptığımız temel öngörümüzü bir bilim uzmanı ve bir klinik mikrobiyoloji uzmanı olarak yıllardır (15 senedir) bu salgın hastalığın etkeni olan virüsün (Coronaviridae ailesi ve 2003/SARS-2012/MERS) kendi fakültemde (İÜ-C, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi) anlatmış olmamın vicdani rahatlığı ile ifade edebiliyorum.

“DOĞAL VE YABANİ HAYATI BOZDUKÇA BU VİRAL KAYNAKLI SALGINLAR KAÇINILMAZDIR”

– Biz insanların suçu var mı bu salgında?

Üstelik 31 Aralık 2019’da Çin’de ilk atipikpnömoni olarak başlayan bu COVID-19 salgınından sonra WHO’nun ilk pandemi salgını ilanı ve ülkemizde ilk COVID-19 vak’a bildiriminden 15 gün önce kendi fakülte amfimizde Çin ve ABD kaynaklı ilk COVID-19 vak’alarını anlattığımda ve izleyen Mart’ın ilk haftasında pandemi neden ilan edilmedi diyen bir bilim insanı rahatlığı ile haykırabiliyorum.

Dün, yani 2003/SARS ve 2012/MERS salgınlarına neden olan bu virüs bugün yaşamsal evrimini olası yarasa, yılan, pangolin vb. yabani hayvanlardan insanlara bilinen bulaş yolları (vücut salgılarının insan mukozasına direkt ya da solunum aerosol gibi) geçtikten sonra, etnisite, din, dil, ırk ya da Asya, Amerika veya Avrupalı demeden küçük mutasyonlarla (genetik yapısında ve protein sentezinde değişiklik) devam ettirmekte ve genetik çeşitliğini farklı coğrafik bölgelerde göstererek biz bilim insanlarının kafasını her gün karıştırmaktadır.

Modern genetik dizileme yöntemleri ile Çin’de ilk saptanan A tipi SARS-CoV-2 virüsü, ABD’de B tipi ile Avrupa/İtalya’da ise C tipi ile kendini göstermiştir. Kardeşi sayılan 2003/SARS virüsünden %21, kuzeni 2012/MERS’den ise %50 farklılık gösteren SARS-CoV-2’de değişmeyen hedef ise sadece insan organizmasıdır.

Bugün hedef organizma olan insanlar; kendisine saldırmak zorunda kalan koronavirüslerin yaşamsal evrimlerinin zorunlu bir evresi olan yabani hayvanların eko sistemlerine girdikçe ve insanlar geleneksel otantik beslenme kültürlerini devam ettirdikçe ya da hoyratça imar yapılaşması adı altında insanlar doğal ve yabani hayatı bozdukça bu viral kaynaklı salgınlar kaçınılmazdır.”

– Neden bu kadar kötümsersiniz?

“Bugün COVID-19 salgını yaşayan Dünya insanlığı ne 1930’larda Kongo Cumhuriyeti / Şempanze kaynaklı bugünün HIV/AIDS salgınından, ne de 2003/SARS ve 2012/MERS salgınından ders almadı. Yıllardır hafif ve orta düzey üst solunum yolu enfeksiyonları ile bilinen bu virüs ailesi ilk salgının ayak seslerini verdiğinden 17 sene sonra küresel ve ulusal sağlık sistemlerini tarumar ederken (Bu salgında bazı sosyal devlet uygulamaları ile dikkatin çeken Almanya başbakanı bile ülkesindeki RO -bulaştırıcılık hızı) 1.0’dan 1.3’e yani 0.3 düzeyinde artması halinde Haziran ayında kendi sağlık sistemlerinin tamamiyle tıkanacağını ifade etmiştir.

Biz bilim insanlarına bugün düşen görev bilimsel veriler ve saha pratiğimizle bugünü gerçekçi, objektif ve siyasi manipülasyonlardan uzak bir şekilde değerlendirmesini yapmak ve bunları uluslararası bilim arenasında yayınlayarak yarınlarda büyük Pandemik salgınlara maruz kalmayı engellemek ve binlerce (bugün binlerce, yarın?) can kaybını tekrar yaşamamaktır.

Peki, bugün bizlerce çok iyi bilinen virüslerin canlı konaklarla (insan ve hayvanlar) fizyolojik ve immünolojik ilişkisi ışığında COVID-19 hastalığını 3000’e yakın uluslararası yayın temelinde tüm boyutlarıyla irdelediğimizde biz bilim insanlarını en çok zorlayan ve önümüzü görmemizi zorlaştıran ve bazılarının önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmalarla ortaya konabilecek ama bazılarının ise yeterince umut vermediği hususları sıralarsak:

Bugün için bilimsel kanaatimce tam olarak ortaya konulamayan ya da pragmatik açıklamalarla geçiştirilen, ama yarınlar için çok umut vermeyen ve bence de bu salgının bugünden yarına en açmazda olan hususu ise KORUNMADIR. Bunun birinci yolu doğal yoldan (COVID-19 enfeksiyonu geçirerek oluşan virüs nötrleyici/yok edici antikor oluşumu ile bir daha yakın veya uzun zamanda COVID-19 hastası olmamak) korunmadır.

Diğeri de elde edilecek AŞILAMA – (SARS-CoV-2 virüsünü insanlara bulaştıktan sonra Akciğer/ACE-2 ve bağlantılı TMPRSS2 reseptörlerine bağlanmasını ve hücrelere girmesini sağlayan özel zarf proteini olan Spike (S1 ve S2) proteininin bu etkisini engelleyecek (nötrleyecek) ve kişiyi uzun dönemli ve yeni enfeksiyonlardan koruyacak olan mekanizma) yoluyla olandır.

COVID-19 hastalığına dönük her iki korunma yolunda en büyük sorun Coronavirus’lerin hem RNA virüsü olmasına bağlı (insan vücudundaki hücrelerde çoğalması sürecinde çoğalmalarını sağlayan replikaz enzimindeki proof-reading adını verdiğimiz hata düzeltme fonksiyonunun yetersiz olması ve buna bağlı mutasyonlara çok açık olmaları) hem de çok farklı canlıyı enfekte ederek bu canlılar (yabani hayvan çeşitliliği ve insan)’da kendine uygun doku reseptörü (bu salgında ACE-2) bularak ve geçirdiği mutasyonlarla farklı genotiplerle çok alt tiplerinin olmasıdır.

AŞI SÜRECİ: “VİRÜSÜN NASIL DAVRANACAĞI HUSUSUNDAKİ BAKIŞ AÇIMIZ NET DEĞİL”

– Niye bir türlü aşı geliştirilemiyor?

Bilim insanlarının virüslere karşı aşı geliştirememesinde en büyük problemi HIV/AIDS ve Hepatit C virüslerinde olduğu gibi genetik çeşitliliktir. Örneğin 39 yıldır gündemde olan HIV/AIDS’de 1930’larda şempanzeden (SIV) insana (HIV) geçerken bir tek kapsid amino asitimetiyoniniarjinin/lizin olarak değiştirerek insanlara uyum sağlaması ve çoğalması sırasında 1/2000 bazda bir mutasyon (hata) yaparak tipini değiştirmesiyle birçok alt tiplerin oluşması ve bundan dolayı koruyucu aşı eldesi mümkün olmamıştır.)

SARS-CoV-2 virüsü için bugün genetik çeşitliliğinin olması bunun toplum bağışıklaması yönünden çok ciddi bir sorun olduğunu biliyoruz. Her ne kadar mevcut salgının orijini olan Wuhan virüsünün genomik yapısı ve nükleotid/amino asit dizilimleri gelişmiş teknolojiyle yeni nesil dizileme yöntemleriyle ve biyoinformatik gen bankaları ile tanımlandırılmış olsa da, yabani hayvan-insan bulaş ekseninde virüsün nasıl davranacağı hususundaki bakış açımız net değildir ve bu da işimizi zorlaştırıyor.”

– Yani tebdili kıyafet mi ediyor bu virüs?

Çünkü virüs de bir insan gibi bir genoma (sadece DNA ya da RNA olması ile insandan farklı) sahip ve canlı bir hücrede yaşamını devam ettirmesi için kendi uyum ve yaşam koşulları için mutlaka evriliyor (mutasyon) ve insanın İmmun yanıtlarından kaçıyor ya da İmmün yanıtı bu salgın hastalıkta olduğu gibi Akciğer dokusunda fazlaca aktive ederek (Sitokin Tufanı) hastalığın gelişimini arttırıyor.

2020 Şubat ayında Fransa’dan bildirilen ve biyoinformatik yöntemle yapılan bir çalışmada 2003/SARS –CoV salgınındaki virüsün 2019 Aralık ayında SARS-CoV-2 olarak insanlara hızlıca uyum sağlayarak insanlar arası bulaşını kolaylıkla gerçekleştirebilmesinde rolü olduğu iddia edilen mekanizma olarak virüsün genetik evrilmesi (5 bazdan 21 baza) gösterilmiştir. Hatta bu evrilmenin bir sonraki adımının (34 baza evrilme) insanlar tam uyum yönünden endişe verici olduğu iddia edilmiştir.

Gerek geleneksel virüs immünolojisi bilgilerimiz gerekse ve 2003/SARS, 2012/MERS ve 2019/SARS-CoV-2 virüslerine karşı doğal ve aşılama yoluyla korunma hususundaki bilimsel birikimlerimiz bugün için bize Bilim Dünyası’nda en yanıtsız sorunlarımızdan birinin aşılama yoluyla korunma olduğunu, yarınlar için de bu hususun belli ölçülerde geçerli olduğunu çok net ortaya koymaktadır.”

“BİLİM DIŞI SADECE BASINA VE HALKA DÖNÜK GÜNLÜK BİR VERİ PAYLAŞIMDAN ÖTEYE GEÇEMEYECEĞİNİ…”

– Ne demek bu belli ölçüler?

Belli kavramını şöyle açalım; İnfluenza/Grip’te olduğu gibi bu virüste de Dünya’da en yaygın tek tip (monotip) veya çoklu tiplerden (politip) oluşan kombine aşı üretiminin ve ancak 1 yıllık ve %60’lar civarında etkinlikte bir aşı eldesinin en az 1 yıl içinde belki olabileceğini (bunu etkinlik ve güvenlik çalışmalarını içeren bir dizi bilimsel çalışma belirleyeceği kadar global aşı firmalarının maliyet-etkinlik/costefektivite analizleri de yön verecektir) öngörmekteyim.

– Bizim eksiğimiz ne?

Bugün için diğer bir sorunlu husus ve en çok konuşulan ve halen SARS-CoV-2’ye spesifik tedavi amaçlı preparatların olmamasıdır. Tüm Dünya’da 350-400 arası (sayılar her gün değişiyor biz de sayılara yetişemiyoruz) klinik çalışma (Clinical Trial) yürütülüyor. Bunların çoğu %60-70’i salgının en çok vurduğu Çin, ABD ve Avrupa kaynaklı ülkelerden olsa da ülkemizden henüz bildirilen bir yayın yok. Her ne kadar Sağlık Bakanlığımız diğer ülkelerden farklı olarak ölen vaka sayısı azlığını etkin ve farklı tedavi uygulamalarını belirtse de, bunun uluslararası saygın bir dergide (WoS-Web of Science indeksinde) yayın olmadığı ve uluslararası düzeyde salgın hastalıkları uzmanlarınca irdelenmediği için bilim dışı sadece basına ve halka dönük günlük bir veri paylaşımdan öteye geçemeyeceğini bilim insanları bilirler.

– Tedavi protokollerimiz var ve bizde ölüm hızı az…

COVID-19 hastalığında bugün 50’nin üzerinde çeşitli anti-viral (başka RNA virüslerinde etkinliği kanıtlanmış, FDA onaylı Remdesevir, Favipiravir, Oseltamivir gibi) sıtma parazitine karşı (Hidroksiklorikinin fosfat), anti-enflamatuvar ve anti-sitokin preparatları, antibakteriyeller ve vitamin komplekslerinden oluşan çoklu kombinasyonlarla adeta “kör kuyuda iğne ile kuyu kazmak” misali tedavi protokolleri uygulanmaktadır.

Dünya ve ülkemiz ortalamasına göre %20 vaka COVID-19 kesin tanısıyla hastaneye yatırılmakta bunlardan ölen vak’a oranları ülkeden ülkeye değişse de (örneğin; salgının ilk günlerinde Çin’de %3-5, son 10 gündür ABD ve Avrupa’da –özellikle Fransa, İngiltere, İtalya ve İspanya- %10-15 arası vak’a ölüm hızı) Bizim ülkede ise ilginçtir bakanlık verilerine göre %2.1 civarındadır.

“ÇÖZÜMÜN ÖNÜMÜZDEKİ 1 YIL İÇİNDE GELİŞTİRİLECEĞİ KANAATİNDEYİM”

– Yani veriler örtüşmüyor mu?

Türk Tabipler Birliği verileri ve Türk Torkas Derneği’nin 18 Nisan 2020 tarihli COVID-19 verileri bakanlık verileriyle anlamlı olarak örtüşmemektedir, hatta örnek verilen bazı bölgelerde (İstanbul ve Trabzon) geçmiş yıllara göre (2016, 2017, 2018, 2019) bu yılın ilk aylarındaki ölüm oranları arasında çok ciddi istatistiki olarak anlamlı farklılıkların olduğu belirtilmektedir.

Bu kombinasyon tedavi protokolleri ile hasta hayatları kurtarılmakta ancak ileriye ve yarınlara dönük, bu etken virüse dönük çok etkili spesifik bir antiviral veya antiviraller eksikliği ile halen endişe kaynağımızdır.

Ancak bu sorun farklı ülkelerden bildirilen 400’e yakın klinik çalışma ve saha deneyimleri ile WHO, CDC ve ECDC gibi uluslararası kurumsallığı ve bilimsel niteliği tartışılmaz organizasyonlar önderliğinde çözülebilecek bir sorun olduğu düşüncesindeyim. Bu sorunu, bağışıklama- Aşı sorunundan ayrı tutmak ve çözümün önümüzdeki 1 yıl içinde geliştirileceği kanaatindeyim (Sadece virüs yeni mutasyonlarla genetik yapısını ve hastalık oluşturma mekanizmasını değiştirmediği sürece).

“SINIR TANIMAYAN PERVASIZ DAVRANIŞLARI DEVAM ETTİĞİ SÜRECE YENİ PANDEMİLER KAÇINILMAZDIR”

– Peki bu sorun tekrarlar mı Hocam?

Bugün için COVID-19/SARS-CoV-2 ekseninde ileriye dönük kestiremediğimiz önemli sorun hastalığın ileriki yıllarda tekrarlayıp tekrarlamayacağı ve enfekte olup asemptomatik, subklinik ve tedavi ile iyileşen vak’aların normal yaşamlarında döndüklerinde virüsü başka insanlara bulaştırıp bulaştırmayacakları hususudur.

Dünya İnsanlığı Pandemik bir salgına maruz kaldı ve bunun sonucunda SARS-CoV-2 ile enfekte olan insanlarını %80’i asemptomatik (belirti vermeyen) veya subklinik (hafif belirtili), %20’si ise COVID-19 hastası olarak tedavi altına alınmışlardır. Bunlardan ileriki günlerde ve yıllarda reenfeksiyon (enfekte olan kişinin iyileştikten sonra tekrar başka bir tiple enfeksiyonu) ya da reaktivasyon (enfekte oluiyileşen kişinin vücudunda kalan virüsün tekrar aktive olması ile hasta olunması) oluşup oluşmayacağıdır.

Coronavirus’ların genetik yapıları gereği insan vücudu ile girdikleri immünolojik ve fizyolojik özelliği ve 2003/SARS – 2012/MERS deneyimlerimiz tipe özgül olarak salgının sınırlanabildiğini, mutasyona bağılı tipin değişmesi halinde bulaşıcılığın arttığı ve salgınların tekraren olabileceğini göstermektedir.

Bundan dolayı koronavirüslerle yarınlarda gerek virüsün genetik yapısına gerek insanlığı yabani hayvanlarla ekolojik ilişkilerde sınır tanımayan pervasız davranışları devam ettiği sürece yeni pandemiler kaçınılmazdır. Ayrıca yine bu hususla ilintili diğer ülkelerdeki durumu bilemiyorum.

“İKİNCİ BİR SALGINA NEDEN OLABİLECEKLERDİR”

– Negatif çıkanların geleceği rahat mı?

Türkiye’ye özgü çok önemli bir husus ise bugün değişik klinik patternlerde (asemptomatik, subklinik ve hasta) kişilerin ya hastaneye kabul edilmeden ya da kabul edilerek ve tedavi edilerek tekrar toplum yaşamına geri döndükleri ve bu kişilerden gerçek ve doğru sonuç veren %90’ının üzerinde tanısal performansı olan bir PCR yöntemi ile (şu anda ülkemizde kullanılan PCR tanı test kitinin etkinliğinin %40-60 arasında olduğu bilinmektedir) 24 saat aralıklı iki kez negatif saptanması kuralının Türkiye’nin genelinde uygulanıp uygulanmadığı hususu çok ciddi bir problemdir.

Tüm bu enfekte ve tedaviyle iyileşen kişilerde duyarlılığı (COVID-19 kliniği net olup PCR testinin negatif saptanması) düşük tanı testi ile 24 saat kuralının optimize uygulanamaması halinde halen vücudunda virüsü taşıyan kişiler yeni hayatlarında, çevrelerinde özellikle 65 yaş üstü ve komorbid (Hipertansiyon, Diyabet ve Akciğer hastalığı olanlar) kişilerde çok ciddi risk oluşturup ikinci bir salgına neden olabileceklerdir.

– Hep tükürükten söz ediliyor… Dışkı da riskli mi?

Keza bu öngörümüz %80’lik asemptomatik ve subklinik olan vakaların vücutlarındaki sinsi olarak bekleyen ve tedavi ile yok edilmemiş (PCR testi negatifleşmemiş) virüsü bir şekilde (solunum aerosolü ya da dışkı ile virüsün yapısı gereği dışkıya da geçebiliyor ve dışkıyla da atılabiliyor) çevrelerindeki yine yukarıda bahsettiğimiz riskli gruplara enfeksiyon bulaştırıp, yeni ve ciddi bir salgının tetiklenmesine neden olabileceğidir.

Bu belirttiğim ve toplum sağlının 2. atak ile yeni bir pandeminin gelişmemesi için şimdiden çok ciddi bir sürveyans ve filyasyonla SARS-CoV-2 IgG antikor testlerinin tüm Türkiye’de yapılması ve bu konuda Bakanlığın tüm Üniversite, Eğitim Araştırma Hastanelerini yetkilendirmesi ve geniş kapsamlı bir toplum taramasının yapılması ileride yeni pandemilere maruz kalmamak için ivedilikle çok önemlidir.

Virüslerin (özellikle bu Koronavirüslerin) ve yine bu salgın sürecinde görülen ve yarınların potansiyel Pandemik hastalıklarının nedeni olabileceği öngörülen Hantavirus ve sarı humma gibi vektöriyel (kene ve sivrisinek) kaynaklı virüslerin insana bulaştıklarında uyumunu sağlamada ve coğrafik bölgesel olarak mutasyon boyutlarındaki farklılıkların nedenleri nedir bilinmiyor.

Örneğin ülkemizde pandeminin ilk günlerinde SARS-CoV-2 tipi daha çok İran, Kuveyt ve Belarus tipi virüslere benzer iken, daha sonra Avrupa kaynaklı virüs benzerliği söz konusu. Burada insanlara ilk uyum gösteren ve saptanan etkenin o topluluğa erken girmesi akla gelebilir ki, bu mantıklıdır. Ancak daha sonra ikincil gelen virüsün de etkin bir şekilde topluma egemen olmasında virüsün farklı tipleri arasında insanlara uyumunda bir viralinterferans mı (birinin yapısının daha güçlü insana uyumuyla diğerinin uyumunun etkinliğinin azalmasıdır) – bu bilinmezliklerin ileriki zamanlarda bölgesel ve zamansal farklılık gösteren viralizolatlar üzerinde yapılacak moleküler genetik çalışmalarla ortaya konabileceği kanaatindeyim.

– Sonuç olarak ne söyleyeceksiniz…

Küresel vahşi kapitalizmin yabani hayat ekosistemlerini bozmayacak, otantik beslenme kültürel derinliklerinin pandemik hastalığın tehlikesi ışığında insan sağlığını korumaya dönük şekilde düzenlenmesi ivedilikle önemlidir,

Ayrıca ticari metaya dönük, insan odaklı olmayan ve sağlıkta koruyucu hizmetleri öncelemeyen ve günümüzde sadece tedavi hizmetlerine milyarlarca dolar yatırarak bugün nakavt olan sağlık politikaları yerine, küresel düzeyde ve ülkemizde SOSYAL DEVLET ilkelerini temel alan “Hastalık yoktur Hasta vardır” diyen tıp duayenimiz Hipokrat’ın asırlar öncesi öngördüğü paradigmayı amaçlayan yeni bir dönemin başlaması en büyük arzumuzdur.

En azından salgınlar döneminde tüm bilim dünyasının ortak arzusu olan ve pozitif bilimi rehber edinen bu sesin ülkeleri yöneten siyasi iktidarların karşısında yeterince duyulamazsa, insanlara uyumu ve bulaşıcılığı giderek arttığı genetik çalışmalarla gösterilen bu 30 kilobazlık ve 100 nm büyüklüğündeki küçücük bir virüsün tokadı ileriki yıllarda şimdiki pandemiden daha sert ve acımasız olacaktır.

Halit Kakınç

Odatv.com