10 maddede hava kirliliğine çözüm_ Temiz Hava Hakkı Platformu_ BirGün gazetesi_ 30.12.2020

10 maddede hava kirliliğine çözüm

Haber Merkezi

BirGün gazetesi, 30.12.2020

https://www.birgun.net/haber/10-maddede-hava-kirliligine-cozum-328499

 Hava kirliliği hastalıklara zemin hazırlıyor. Uzmanlar hava kirliliğinin trafik kazalarından altı kat fazla ölüme sebep olduğunu vurguluyor. Temiz Hava Hakkı Platformu ise hava kirliliğinin önüne 10 maddede geçilebileceğini vurguluyor.

HABER MERKEZİ

Kış aylarının gelmesiyle birlikte hava kirliliği alarm vermeye başladı. Araştırmalar kirli hava solumanın hem kronik hastalıklara neden olduğunu hem de Covid-19 etkilerinin daha ölümcül seyrettiğini gösteriyor.

Sağlık ve çevre alanında faaliyet gösteren 16 kurumun oluşturduğu Temiz Hava Hakkı Platformu, özellikle kış aylarında artan hava kirliliğine dikkat çekerek, hava kalitesinin iyileştirilmesinin insan sağlığı üzerinde olumlu etkileri olacağını söylüyor. Platform, tüm kurum ve kuruluşlara hava kirliliğini azaltacak yapısal önlemler alınması için işbirliği çağrısında bulunarak temiz hava solumak için 10 maddelik yol haritasını açıkladı:

  1. Hava kalitesi ölçüm istasyonlarının veri kalitesi artırılmalı ve hava kalitesi konusunda şeffaf ve güvenilir veri paylaşımı yapılmalı.
  2. Kanserojen ince partikül madde (PM2.5) ile ilgili DSÖ’nün kılavuz değerleri ile uyumlu olan ulusal sınır değerleri içeren mevzuat düzenlemeleri yapılmalı.
  3. Temiz Hava Eylem Planları hazırlanarak acilen uygulanmalı.
  4. Hava kirliliğinin sağlık etkilerini ve her ildeki tahmini erken ölüm sayısını ortaya koyabilecek tüm veri kaynakları kamuoyuna açıklanmalı.
  5. Yapılması planlanan sanayi tesislerinin izin süreçlerinde ‘sağlık etki değerlendirmesi’ (SED) yapılmalı.
  6. Çevre yatırımlarını tamamlamamış kömürlü termik santrallerin çalışmasına izin verilmemeli.
  7. Kömüre dayalı enerji üretimine verilen teşvikler sona erdirilerek, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi için verilen teşvikler artırılmalı.
  8. Kentlerde toplu taşıma ve bisikletli ulaşım teşvik edilmeli, yeşil alanlar artırılmalı.
  9. Evsel ısınma için kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtlar yerine alternatif kaynaklar yaygınlaştırılmalı.
  10. Salgın sonrası süreçte halk sağlığını merkeze koyan, adil bir geçiş sunan istihdam planları, ekonomik toparlanma paketleri oluşturulmalı.