AR_GE Harcamalarının Yüksek teknolojili Ürün İhracatı Üzerindeki Etkileri_Ayşe Yamak_Anahtar Dergisi_sayı: 341, Mayıs 2015