TMMOB 6. KADIN KURULTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Kadın Çalışma Grubu tarafından ilki 2009 yılında düzenlenen TMMOB Kadın Kurultayı’nın altıncısı “Her Yerde Kadın” temasıyla 16-17 Kasım 2019 tarihlerinde İMO Teoman Öztürk Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Türkiye’nin farklı illerinden çok sayıda kadın mühendis, mimar ve şehir plancısının katılımıyla gerçekleştirilen TMMOB KAdın Kurultayı, İnşaat Mühendisi Görkem Aygün’ün müzik dinletisi ile başladı. Kurultayın açılış konuşmalarını TMMOB Kadın Çalışma Grubu adına M. Işık GÜRBULAK ve TMMOB Yönetim Kurulu adına Ayşegül İBİCİ ORUÇKAPTAN yaptılar.

Kurultayın Divan Kurulu, Sonuç Bİldirgesi Komisyonu ve Önergeler Komisyonunun seçiminin ardından sırasıyla TMMOB Kadın Çalışma Grubu, Mardin, İzmir ve Trabzon Kadın Çalışma Grupları adına sunumlar geçekleştirildi.

Kurultayın ilk gününde yapılan basın açıklaması ile kadınların hayatın farklı alanlarında yüz yüze kaldıkları eşitsizlikler ve zorluklar dile getirildi.

Basın açıklamasına buradan ulaşabilirsiniz.

Basın açıklamasının ardından Kocaeli, Adana, Eskişehir, Bursa ve Malatya Kadın Çalışma Gruplarının sunumları gerçekleştirildi ve önergeler üzerine tartışmalar yapıldı.

Kurultayın ikinci günü Concencus filmi gösterimi ile başladı. Gösterimin ardından İstanbul, Diyarbakır ve İskenderun Kadın Çalışma Grupları adına sunumlar geçekleştirildi. Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı Kadınların sorunlarına ve çözüm önerilerine eğilen TMMOB 6. Kadın Kurultayı 250 delegenin katılımıyla başarıyla sona erdi.

TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Ağşegül Oruçkaptan’ın açılış konuşması şöyle:

TMMOB 6. KADIN KURULTAYI

(16-17 KASIM 2019, ANKARA)